Pages

25. kesäkuuta 2021

Riskianalyysi laiskoille

Koskapa maailmasta löytyy niitäkin ihmisiä, joiden mielestä pöljyyden huippu on se, ettei ota osaa kokeelliseen geeniterapiaan vain siksi, että viralliset toopet, jotka ovat toistaiseksi olleet kaikesta pihalla, suosittelevat, ajattelin tässä rustata lyhykäisen tilastotieteellisen riskianalyysin muutamine oheishuomioineen.  Koetan tästä tehdä niin geenimuunnosmyönteisen kuin rehellisesti voin käsillä olevilla luvuilla tehdä.

Asiantuntijuutta valkotakilla ja stetsonkoopilla!

Tyyppi Tyyppiläinen, 20-59 -vuotias suomalaishenkilö, pohtii, kannattaako lähteä seikkailulle kokeelliseen lääketieteeseen.

No niin, otetaanpa ensin esiin geeniterapiainjektioiden riskit.

Suomessa kaksi satsia ottaneita on tätä kirjoitettaessa 916 320.  16.6.2021 mennessä Fimealle on ilmoitettu näistä 1531 vakavaa rokotehaittailmoitusta.  Nopeasti siitä laskee, että noin yksi kuudestasadasta saa töötistä vakavia haittoja.

Tämä tekee Suomesta melkoisen tilastopoikkeajan, sillä EU:n oma rokotehaittaelin EudraVigilance kertoo*, että geenimuunnoskuolemia on raportoitu 15 472 ja vakavia (sairaalahoitoa vaativia, mahdollisesti tappavia, mm. myokardiitti) seurauksia 753 657.  EDC:n mukaan kaksi satsia on saanut Euroopassa 127 014 723 ihmistä.  Näin ollen geenimuunnosrokote on tappanut 0,01% sen saaneista.  Vakavia seurauksia on saanut puolestaan 0,59% sen saaneista.  Näin ollen mahku sille, että vakavia (tai tappavia, mikä sekin on vakavaa) seurauksia tulee Euroopan Unionin tasolla on 1/165 ihmisellä, eli suurin piirtein nelinkertaisesti Suomessa raportoitu määrä.

En tiedä muuta syytä suhdelukujen valtavalle erolle kuin suomalaisten ylivertainen geeniperimä.

Entäs sitten ne koronariskit?

THL kertoo, että Suomessa koronia on sairastellut testatusti 94 596 ihmistä.  Kuolleita on 969.  Tehohoitoa on tarvinnut 1001 ihmistä.  En tiedä, ovatko nämä kaksi ihmisryhmää sama, melkein luulen, että päällekkäisyyttä olisi rutkasti, mutta koska tarkoitus on tehdä koronasta mahdollisimman iso peikko, tulkitaan niin, että yksikään kuolleista ei lukeudu tehohoitoa tarvinneisiin.  Näin ollen Suomessa koronasta seuraa tilastollisesti kuolema tai tehohoidon tarve 1/48 sairastaneesta, vähän yli kaksi prosenttia.  Aika kova!

Sitten taas jos otetaan huomioon, että Suomessa koronakuolleiden mediaani-ikä on 82 vuotta.  Koronakartta kertoo, että esimerkkihenkilön ikäkastissa kuolleita on yhteensä 59, mikä pudottaa tilastollisen kuolintodennäköisyyden kuuteen prosenttiin kokonaiskuolleisuudesta, mikä tarkoittaa siis koronaan kuolemisen todennäköisyyden olevan ikäryhmällä suurin piirtein 1/1600.  Alle kolmekymppisiähän Suomessa ei siihen ole kuollut yhtäkään.

Vakavien oireiden tilastoja en onnistunut ikäjakaumalla löytämään, joten ehkäpä se ei ole mielekäs tarkastelukohde - etenkään, kun tehohoitoa saaneet ovat todennäköisesti vähintäänkin osin päällekkäisiä kuolleiden kanssa.

Suomessa on tätä kirjoittaessa koronatestejä tehty 5 364 635 kappaletta, joissa siis todettiin koronan saaneen 1,7 prosenttia testatuista.

Summa summarum

Tyyppimme on saanut nyt tarpeeksi dataa puntarointia varten.  Ottaako 1/600 riski vakaviin terveydellisiin seurauksiin geenimuunnosterapiasta, vai 1,7% riski olla testattuna koronapotilas, ja mahkuilla 1/1600 eli yhteensä todennäköisyydellä 1/94 117:stä, saada korona ja kuolla siihen?  Äkkiä katsoen tyypin todennäköisyys kärsiä terveydelleen vakavaa haittaa geenimuuntelulla suurin piirtein 157-kertainen verrattuna koronaan.

Tietystikään laskelma ei ota huomioon kaikkea.

Mitä jätettiin pois?

  • Sukupuolijakauma.  Ymmärtääkseni miehet ovat jonkin verran suurempi riskiryhmä.
  • Ylipaino on käsittelemättä jäänyt riskitekijä.
  • Iät 60-vuotiaista ylöspäin.
  • Geenitöötti ei takaa sitä, ettei koronaa saa.
  • Ei ole mahdollista varmistaa, että kaikki vakavat rokotehaittailmoitukset johtuvat nimenomaan rokotteista.  Toisaalta vaikeapa sitäkään on varmistaa, että kaikkia vakaviakaan olisi ilmoitettu, kun suhdeluku poikkeaa niin räikeästi Euroopan keskiarvosta.
  • Koronaan Suomessa kuolleista 95% oli pitkäaikaissairaita, mutta koska mediaani-ikä on sen 82 vuotta, kuittasin tämän iästä johtuvana.
  • Geenimuunnosterapian tuntemattomat pitkäaikaisvaikutukset.
  • Mahdolliset haitat raportoidusta proteiinivaristelusta, jotka ovat saaneet injektoimattomatkin oireilemaan.

Muistettava myös on, että kyseessä on ennuste menneen pohjalta, mikä ei välttämättä vastaa tulevaa.  Vakavissa pöpöissä ilmenevät mutaatiot tekevät siitä yleensä vähemmän vaarallisen, kuten koronankin kohdalla on tapahtunut varianttien kohdalla - jos kohta osa niistä tarttuukin herkemmin, ovat ne olleet verraten mietoja alkuperäiseen pirulaiseen verrattuina.  Ainakin rokottamattomille.

Huikatkaa, jos laskelmassa on selkeitä virheitä, niin korjaillaan.

*Linkki ei johda EudraVigilancen sivuille, vaan sivulle, jolle on koottu EV:n asiaa koskevat tiedot yhteen paikkaan.  Jostain syystä EV ei ole katsonut tarpeelliseksi sellaista julkaista.

22. kesäkuuta 2021

Ateistien oma uskonto: Covidismi

Merkillepantavaa sokeassa innossa geenimuunteluun RNA-piikkiproteiineilla huolimatta jo nyt näkyvistä, erittäin huolestuttavista sivuvaikutuksista, on se, että nämä kokeellisen lääketieteen fanaatikot eivät usko Jumalaan.  En ole tavannut ainuttakaan ateistia tai ns. uskonnottomana itseään pitävää ihmistä, joka ei uskoisi täysin sokeasti Bill Gatesin rahoittamiin, heidät autuaaksi tekeviin geeniterapioihin, joita media, valehdellen, kuten aina, nimittää rokotteiksi.

Noin itse tapaan ajatella, että jos sanoille täytyy keksiä uusia merkityksiä (kun injektio ei sisällä heikennettyjä tai deaktivoituja taudinaiheuttajia tai osia siitä, kyseessä ei ole rokote sanan aikaisemmassa merkityksessä) voidakseen käyttää niitä haluamallaan tavalla, ollaan sekä epärehellisiä että pahat mielessä.  Lähtökohtaa tuppaavat vahvistamaan jatkuvasti eteen hyppäävät artikkelit nuorista(kin) ihmisistä, joiden terveys turmellaan peruuttamattomasti tällä helvetin ruiskeella.

Mutta niin, se syy, miksi tosiaan kyseessä on ilmiselvä uskonto, on se, että he kuuntelevat asian suhteen pelkästään papistoaan ja näiden hännystelijöitä; mikään määrä varsinaista asiaa koskevaa informaatiota ei tavoita heitä.  Se, että injektioihin jälkivaikutuksineen on jo nyt kuollut enemmän porukkaa kuin kaikkiin rokotteisiin edeltävinä 20 vuotena yhteensä, ei vaikuta.  Se, että hoito on kokeellinen, eikä pitkäaikaisvaikutuksista ole mitään tietoa, ei vaikuta.  Jo ilmenneet suuret määrät elin- ja sydänvaurioita, jotka ovat saaneet lukuisat asiaa erikseen tutkineet tahot vaatimaan injektioiden jakelun välitöntä lopettamista, ei vaikuta.  Se, että jengi delaa kuusinkertaista tahtia injektoimattomiin verrattuna ainakin viruksen deltavarianttiin verrattuna, ei vaikuta.

Terveisiä telttavariantilta.

Töötti on saatava.  Ja sitten sitä on julistettava kaikille.  Maski naamalla ja hullun kiilto silmissä.

14. kesäkuuta 2021

Kaikki mitä olet kuullut islamin ja Koraanin synnystä on taqiyaa

Käykääpä lukemassa (ja katsomassa, jos videot maistuvat) vähän toisenlaista näkemystä siihen verrattuna, mitä kouluissa ja massamedioissa asiasta puhutaan.

9. kesäkuuta 2021

Valheen aika

Jokainen tätä lukeva varmasti on pannut merkille, miten valtavasti ihmiset nykyään valehtelevat.  Kyseinen valehtelu tapahtuu normaaleilla ihmisillä nimellisesti hienotunteisuussyistä, todellisuudessa laumasieluisuudesta ja siitä pelosta, että heidät jätetään ryhmän ulkopuolelle.  Sitä joskus kutsuttiin poliittiseksi korrektiudeksi, mutta termiä ei ole käytetty enää likemmäs kymmeneen vuoteen juuri missään.  Se on vaipunut unholaan, samoin se, että poliittisesti korrektit termit eivät olleet faktisesti korrekteja, vaan valheista on alettu puhua yksinkertaisesti tosina, ikään kuin ympäröivä todellisuus jollakin tapaa riippuisi siitä, mitä siitä sanotaan.

Toki valehtelulla on sikäli merkityksensä, että kun totuutta ei saa ääneen sanoa, todellisista ongelmista ei voida puhua eikä niitä pysty myöskään ratkaisemaan.  Tämäkin lienee yksi alituisen valehtelun tarkoitusperistä.  Toinen on se, että valhetta muiden seassa suoltava kokee itsensä nöyryytetyn kuullessaan jonkun puhuvan totta, mikä selittää suhteettomat ja päättömät reaktiot niihin.  Valehtelu on kuitenkin väärin, mistä syystä allekirjoittanut joutuu toisinaan kokemaan mainittuja reaktioita.

Ajattelin koota tähän muutaman valheen, jonka käytännössä jokainen satunnainen vastaantulija allekirjoittaa milloin tahansa:

Koronarokote on olemassa, toimii ja on turvallinen.  Kun tarpeeksi moni on saanut rokotteen, saamme laumaimmuniteetin.

Sen lisäksi, että koronaviruksiin ei ole saatu tehtyä rokotteita niiden rakenteen vuoksi, nimityksellä ihmisille tuputettu geeniterapia piikkiproteiineineen (valmistajaan katsomatta) ei suo immuniteettia eivätkä sen valmistajat edes väitä sen sellaista suovan.  Terapiapiikin myyntivalttina on ollut se, että koronakeissien oireet lievenevät, ei se, ettei tautia saisi ollenkaan.  Toisin sanoen ihmisten on siis helpompi levittää tautia, jota eivät tiedä sairastavansa, sen sijaan, että jäisivät kotiin huomatessaan oireita.

Kokonaan toinen juttu rokotteeksi kutsutuista geenimanipulaatiolääkkeistä on se, missä määrin turvallisia ne ovat.  Tavara näkyy kasautuvan maksaan, pernaan ja munasarjoihin.  Pitkäaikaisvaikutukset sun muut ovat edelleen kysymysmerkkejä.  Yhdysvalloissa näihin rokotteisiin liittyviä kuolemia on ollut enemmän kuin kaikkiin muihin rokotteisiin liittyen viimeisen 20 vuoden aikana yhteensä.  Siihen ei myöskään voi hakea korvauksia rokotteista seuranneista terveysongelmista varten perustetusta ohjelmasta, koska geenimuunnos ei ole rokote.

Otapa näitä asioita esille, ja olet foliohattu, eikä sinua kuunnella.

Maskeista ei ole hetkellistä epämukavuutta kummempaa haittaa, vaan hyötyä.

Ottaen huomioon, että maskien käyttö ei ole vaikuttanut missään viruksen leviämiseen millään mitattavalla tavalla, on tämä aika paksusti sanottu.  Oman kuorrutteensa asiaan tuo tietysti se, että maskien käytöllä on mitattavia sekä fyysisiä että psykologisia haittoja.

Mainitse asiasta, ja olet kusipää.

Ihmislajilla sukupuolia on kaksi.

Kyseiset sukupuolet määrittävät kromosomit: XX on naissukupuolen, XY miessukupuolen tunnus.  Kyseinen kromosomipari löytyy jokaisesta kehon solusta täysin riippumatta siitä, mitä mieltä kukin henkilön sukupuolesta on.  Väite, että sukupuolensa voi itse valita, on samaa luokkaa sen väitteen kanssa, että minä olisin Sanna Marin.  Valehtelija voi niin sanoa, hullu jopa uskoa - mutta totta se ei ole.

Tätä on ruvettu nykyisin käyttämään jo lyömäaseena ihmisten elinkeinoja vastaan - toistaiseksi kaiketi onnistumatta, mutta kuten ajan hengen tuntevat tietävät, kyse ei ole siitä, meneekö homma läpi, vaan siitä, milloin.

Holokaustissa kuoli kuusi miljoonaa juutalaista.

Tämäkään populaarimedioissa loputtomiin 1950-luvun jälkipuoliskosta alkaen toitotettu valhe ei pidä paikkaansa.  Punaisen Ristin mukaan porukkaa kuoli keskitysleireissä yhteensä noin 271 tuhatta.  Iso määrä sekin, mutta alle viisi prosenttia väitetystä.  Syy sille kuuden miljoonan julistamiselle (joka alkoi jo 1910-luvulla lehdissä Euroopassa uhatuista juutalaisista) lienee se, että heikäläisten ennustusten mukaan pääsevät takaisin luvattuun maahan kuuden miljoonan kaikottua.  Se on uskonnollinen peruste Israelin valtion perustamiseen.  Jotain kertoo sekin, että kyseinen peruste on valhe.

Menepä asiasta mainitsemaan, niin olet natsi, ja kimppuusi on fyysisestikin lupa käydä.

Biden voitti 2020, pulinat pois.

Jos tämä pitäisi paikkansa, kaveri, jolla oli hankaluuksia saada prosenttia puolueensa valitsijamiehistä taakseen, joka on niin dementoitunut, ettei kykene puhumaan kahta minuuttia koherentisti missään tilanteessa, ja joka ei kampanjoinut koskaan, sai mm. Detroitissa enemmän ääniä kuin Obama koskaan.  Tällöin uudelleenlaskennoissa ei myöskään pitäisi olla mitään vikaa - tulisihan niistä samat tulokset kuin 2020kin.  Luonnollisesti demonikraatit huutavat kuin housut kintuissa kiinni jääneet asian takia - ja miksipä eivät huutaisi, kun tietävät, että käsisuihku kärsi todellisuudessa rökäletappion.

Mainitse asiasta, niin ihmiset pitävät sinuakin pahana ja oranssina.

Siinäpä muutama asia, joiden möläyttäminen tekee möläyttäjästään yllättävän äkkiä persona non gratan, ja, jos sattuu olemaan töissä millään julkisella sektorilla, työttömän.  Järkevämpää olisi varmaankin ollut käsitellä kutakin aihetta omassa postissaan, mutta mitäpä tässä pilkkomaan.