Pages

17. marraskuuta 2016

Kommunikaatiosuolto

Kansallismielisissä ja oikeistolaisissa piireissä, joihin minäkin lukeudun*, on ainakin niin pitkään kuin minä olen mistään tullut mitään pohdiskelleeksi, vallinnut syvä usko moraaliseen universalismiin.  Näiden toiminta noudattaa Kantin kategorista imperatiivia ja reilun pelin periaatteita ja olettaa, että kaikkia kohdellaan tasavertaisesti, annetaan mahdollisuus ja niin edelleen.  Semmoisia oman elämänsä lakimiehiä, joille kaikki ovat syyttömiä, kunnes toisin todistetaan, ja joille vaikkapa maahanmuutto on okei, kunhan maahan tullaan tekemään töitä.  Minäkin olin joskus tätä sakkia kiireestä kantapäähän.  En ole enää.Samalla on tullut muutenkin muutettua toimintatapoja rakentavampaan suuntaan.  Joskus minulla oli sekä riittävästi aikaa että suuruudenhulluutta väitellä internetissä kaiken maailman toopejen kanssa ihan vain siitä ilosta, että pääsin osoittamaan olevani oikeassa.  Ei siksi, että nämä olisivat koskaan oppineet mitään, vaan siksi, että mahdollisesti keskustelua seuraavat näkisivät mistä vahvimmat argumentit löytyvät.  Toimintatavan ongelma on kuitenkin se, että internetissä väittely on ajanhukkaa.  Tämä johtuu siitä, että väittely on tuloksekasta vain silloin, kun asiasta keskustelevien välillä vallitsee luottamus.  Pääsääntöisesti internetissä näin ei ole - jengi väittelee kaikkien muiden paitsi kavereidensa kanssa, vieläpä mitä typerimmistä aiheista.  Kyllä minä tajuan, että se on hauskaa, mutta se ei edistä aiheen syvällisempää ymmärtämistä vaan ihmisiin kyrpiintymistä.


Väittely on siis luottamuksen osoitus.  Jos väittelee muusta syystä, hukkaa aikaansa.  Jos keskustelukumppanisi mieltää sinut ulkoryhmän jäseneksi, on yhdentekevää mitä sanot.  Et tule saavuttamaan konfliktilla mitään muuta kuin korottaneeksi egoasi.  Oma ongelmansa on se, että nykyisin kavereiden kanssa ei väitellä, eikä niihin sitten myöskään luoteta.  Kävellään hipihiljaa ja toivotaan, että kavereista tulee samanmielisiä silkan osmoosin kautta.  Pidetään kavereista ja toivotaan, että ne on sellaisia kuin itse rakennettu kuva niistä on.  Samoin tehdään seurustelukumppanien kanssa. Ei oteta selvää eikä varsinkaan tehdä mitään, mistä voi seurata konflikti.  Koska sitten tulee torjutuksi ja joutuu ulkoryhmään, hylätyksi ja yksin.  Taas.  Yhyy.  Ja pelko on se motiivi, joka päättää.

Tämä tapa suhtautua väittelyihin ja erimielisyyksiin on luonteeltaan feminiinistä.  Words wound women.  Naisille pääsääntöisesti on tärkeää pitää huolta siitä, että muiden kanssa ollaan harmonisissa väleissä, koska näiden apua voidaan tarvita vaikkapa lastenhoidossa.  Naiset painottavat tunteita, koska heidän pelikenttänsä rakentuu niille.  Maskuliinista puolestaan on olla harmoniassa ympäröivän fyysisen todellisuuden kanssa, koska vastaan asettuva karhu ei oikeastaan ole kamalan kiinnostunut siitä, miltä sen seuraavasta ateriasta sattuu tuntumaan.  Miehen on kyettävä kohtaamaan se todellisuus ja muokkaamaan siitä mieleisensä.  Se tapahtuu konfliktin kautta.  Miehet painottavat faktoja ja evidenssiä, koska heidän pelikenttänsä rakentuu niille.  Tällä en tarkoita, etteikö miehilläkin olisi tunteita, ja etteikö etenkin omiensa kanssa olisi tärkeä olla harmoniassa.  On vaan tärkeämpiäkin asioita.

*allekirjoittamani näkemykset noihin liittyen on tiivistetty aika hyvin Vaihtoehto-oikeiston kuuteentoista kohtaan.

16. marraskuuta 2016

Mitä nationalistinen oikeisto on?

Suomensin Vox Dayn 16 kohtaa, jotka selventävät sitä, mitä nationalistioikeisto on.

Tarkoitus on esittää nationalistioikeiston perustaksi poliittinen filosofia, jolle voidaan sitten rakentaa.

    1) Nationalistioikeisto on oikeistoa niin amerikkalaisessa kuin eurooppalaisessakin mielessä.  Sosialistit eivät ole nationalistioikeistoa.  Suvaitsevaisto ei ole nationalistioikeistoa.  Liberaalit eivät ole nationalistioikeistoa.  Kommunistit, marxistit, marxilaiset, kulttuurimädättäjät saati kokoomuslaiset eivät ole nationalistioikeistoa.

    2) Nationalistioikeisto on VAIHTOEHTO mm. USA:n valtavirran konservatiiviselle liikkeelle, joka nojaa nimellisesti Russell Kirkin 10 Conservative Principlesiin, mutta on jäänyt ajastaan jälkeen ja rappeutunut yhdeksi suvaitsevaiston haaraksi. Nationalistioikeisto on vaihtoehto myös libertarismille.

    3) Nationalistioikeisto ei ole luonteeltaan puolustava, vaan hylkää pyrkimyksen jaloon ja periaatteelliseen tappioon.  Se suuntaa eteenpäin ja on filosofiana hyökkäävä sanan kaikissa merkityksissä.  Nationalistioikeisto uskoo voittoon sinnikkyyden kautta, pysytellen harmoniassa tieteen, todellisuuden, kulttuurisen perinteen ja historian opetusten kanssa.

    4) Nationalistioikeisto kokee länsimaisen sivilisaation olevan inhimillitsen saavutusten huippu ja tukee sen kolmea perustusta: kristinuskoa, eurooppalaisia kansoja ja kreikkalais-roomalaista perintöä.

    5) Nationalistioikeisto on avoimesti ja vakaumuksellisesti nationalistinen.  Se kannattaa kaikkea nationalismia ja kaikkien kansojen oikeutta olemassaoloon homogeenisinä, puhtaana maahantulijoiden tai -hyökkääjien vaikutuksesta.

    6) Nationalistioikeisto on anti-globalistinen.  Se vastustaa kaikkia ryhmittymiä, jotka työskentelevät globalististen ideoiden tai tavoitteiden puolesta.

    7) Nationalistioikeisto vastustaa tasa-arvoa.  Se hylkää tasa-arvon idean samasta syystä kuin se hylkää yksisarviset ja tontutkin.  Tasa-arvoa ihmisten välillä ei ole olemassa missään havaittavassa tieteellisessä, laillisessa, materiaalisessa, intellektuaalissa, seksuaalisessa tai hengellisessä mielessä.

    8) Nationalistioikeisto on tieteellisesti suuntautunutta.  Se oletusarvoisesti hyväksyy tieteellisen metodin tuottamat johtopäätökset samaan aikaan ymmärtäen a) että näitä johtopäätöksiä todennäköisesti korjataan tulevaisuudessa, ja b) että niin kutsuttu tieteellinen konsensus on altis korruptiolle, ja c) että niin kutsuttu tieteellinen konsensus ei perustu tieteellisyyteen, vaan demokratiaan, ja on siten itsessään epätieteellistä.

    9) Nationalistioikeisto uskoo, että identiteetti > kulttuuri > politiikka. 

    10) Nationalistioikeisto vastustaa minkään kansan valtaa alkuperäiskansan yli, erityisesti hallittujen kansojen suvereeneissa kotimaissa. Nationalistioikeisto vastustaa minkä tahansa vierasperäisen etnisen ryhmän liiallista vaikutusvaltaa missään yhteiskunnassa nepotismin, tribalismin tai muun keinon kautta.

    11) Nationalistioikeisto ymmärtää, että erilaisuus + läheisyys = sota.

    12) Nationalistioikeistoa ei kiinnosta mitä mieltä siitä ollaan.

    13) Nationalistioikeisto vastustaa kansainvälistä vapaakauppaa ja vapaan kaupan edellyttämää ihmisten vapaata liikkuvuutta.  Kansallisen vapaakaupan edut eivät todista kansainvälisen vapaakaupan eduista.

    14) Nationalistioikeisto uskoo, että velvollisuutemme on turvata valkoisten kansojen olemassaolo ja valkoisten lasten tulevaisuus.

    15) Nationalistioikeisto ei usko minkään rodun, kansallisuuden, kansan tai alalajin yleispätevään ylemmyyteen.  Kullakin rodulla, kansallisuudella, kansalla ja alalajilla on vahvuutensa ja heikkoutensa, ja niillä on suvereeni oikeus elää häiriöttä luonnollisessa kulttuurissaan.

    16) Nationalistioikeisto on filosofia, joka arvostaa rauhaa kansojen välillä ja vastustaa sotimista arvojen levittämiseksi. Se vastustaa myös pyrkimyksiä tuhota kansakuntia sodan, kansanmurhan, maahanmuuton tai geneettisen sulauttamisen kautta.

14. marraskuuta 2016

Nykyaika